برش روزنامه
نماینده دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی:
مدیران ناتوان جابجا خواهند شد/ بین دلفان و سلسله تبعیض قائل نیستم

نماینده دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات صورت گرفته در جابجایی برخی مدیران گفت: وظیفه نماینده مجلس شورای اسلامی عزل و نصب نیست اما مگر خود منتقدین از یاد برده‌اند که در مدت تصدی کرسی نمایندگی مجلس، از بخشدار تا کارمند و مسئول و مدیر مدرسه را هم جابجا کردند؟

نظرات منتشره : ۱  در صف انتشار : ۰
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۵