جنگ واقعی، جنگ اقتصادی
اخبار استان

جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۳    عبارت مورد جستجو: احمد حسن زاده

بررسی عملکرد اولین جریان فعال در عرصه سیاسی شهرستان دلفان

کارنامه این جریان با همه اتفاقاتی که برای آن افتاد را در نهایت نمی توان  کارنامه ناموفقی دانست اما مسیر جریان از امروز به بعد، مهمترین مسئله ایست که باید مورد توجه خاص فعالین سیاسی و فرهنگی شهرستان قرار گیرد.

كد خبر : ۲۳۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۲


انتقادات اجتماعي٬ بايد ها و نبايد ها/ چرا فرهنگيان اغلب در محيط شغلي خود به طرح مسائل سياسي مي پردازند؟

امروزه، در دنيا، غالب حكومت ها به اصل تفكيك قوا اعتقاد دارند و آنرا در جوامع خود نيز نهادينه كرده اند،هر كدام از آنها انديشه هائي را انتشار ميدهند كه از سوي اولياء امور همان نظام هاي حكومتي٬ ارائه، تدوين و يا طراحي شده اند.

كد خبر : ۳۷۲۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۸


مبارزه با پولشوئی (FATF) روزنه جدید نفوذ غرب در ایران

به نظر می رسد چنانچه دولت ایران به موضوع«FATF» تن دهد، علاوه بر اینکه تمام اطلاعات کشور را  در هر زمینه ای -دو دستی تقدیم به امریکا کرده است، بلکه زمینه ساز صدمات ناخواسته ای به محور مقاومت و نیز سپاه قدس(که امروزه نه تنها افتخار ایران، بلکه همه آزادگان جهان است)خواهد شد.

كد خبر : ۸۱۴۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳