جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: افزایش قیمت نان

افزایش قیمت نان منتفی شد

معاون استاندار لرستان گفت: افزایش قیمت نان در شرایط کنونی به صورت کامل منتفی شد.

كد خبر : ۹۲۵۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸