دلفان امروز : دستگاه‌های نظارتی خوزستان بر قیمت ماسک نظارت بیشتری کنند

در delfanemrooz.ir مطلب دستگاه‌های نظارتی خوزستان بر قیمت ماسک نظارت بیشتری کنند مشاهده می کنید
گروه استان‌ها- استاندار خوزستان گفت: دستگاه‌های نظارتی بر قیمت ماسک نظارت کنند تا فشاری از این بابت به مردم وارد نشود.
ممنون بابت بازدید از سایت دلفان امروز delfanemrooz.ir