دلفان امروز : آمریکا از کشته شدن یکی از رهبران برجسته جنبش الشباب سومالی خبر داد

در delfanemrooz.ir مطلب آمریکا از کشته شدن یکی از رهبران برجسته جنبش الشباب سومالی خبر داد مشاهده می کنید
فرماندهی نیروهای آمریکایی در آفریقا از کشته شدن یکی از رهبران برجسته جنبش الشباب سومالی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت دلفان امروز delfanemrooz.ir